Ceník

Řádné tréninky

Počet hrazených lekcí

Výše členského příspěvku za pololetí 

1 LEKCE TÝDNĚ

2 000 Kč

2 LEKCE TÝDNĚ

2 500 Kč

3 LEKCE TÝDNĚ

3 000 Kč

4 LEKCE TÝDNĚ

4 000 Kč

5 LEKCÍ TÝDNĚ

5 000 Kč

6 LEKCÍ TÝDNĚ

6 000 Kč

Sleva na sourozence

Sleva se vztahuje na členské příspěvky za řádné tréninky. Za jedno dítě uhradíte plnou částku, za druhé dítě 50 % z částky následovně:

Pokud každé dítě navštěvuje stejný počet lekcí týdně, plnou částku uhradíte za starší dítě, za to mladší uhradíte 50 % částky.

Pokud každé dítě navštěvuje jiný počet lekcí týdně, plnou částku uhradíte za dítě, které navštěvuje více lekcí, za to druhé 50 % částky.

Pokud TCO AKTIVITY z.s. navštěvuje více sourozenců, nežli 2, sleva lze uplatnit pouze jednou a vztahuje se na členské příspěvky s nejnižší hodnotou. V případě, že všichni sourozenci navštěvují stejný počet lekcí, sleva 50% se vztahuje na nejmladšího sourozence.

Doba trvání 1 lekce = 90 minut.

Mimořádné tréninky

SOLO DUETO MALÁ SKUPINA

SÁL: 100 Kč / hod. Částka platná pouze pro členy TCO AKTIVITY z.s.

TRENÉR TCO DANCE: Určuje si trenér, individuálně, dle dosavadních zkušeností a výsledků. 

Částka se rozpočítává mezi členy dané soutěžní jednotky

VELKÉ FORMACE

SÁL: 200 Kč / hod. Částka platná pouze pro členy TCO AKTIVITY z.s.

TRENÉR TCO DANCE: 100 - 200 Kč / hod. dle zařazení trenéra.

Částka se rozpočítává mezi členy dané soutěžní jednotky

Další informace o platBĚ

ČÍSLO ÚČTU TCO AKTIVITY z.s.: 115 - 454 718 0277 / 0100

 1. Před úhradou členských příspěvků za řádné tréninky je potřeba vyplnit a odeslat přihlášku za každé pololetí zde: https://www.tco-dance.cz/prihlaska
 2. Po odeslání přihlášky vám automaticky přijde potvrzení o jejím přijetí, společně s podklady k platbě, včetně proforma faktury.
 3. Provedete platbu. DŮLEŽITÉ! Platební údaje, zejména přidělené VS je nutné dodržet pro správné spárování platby.
 4. Po připsání částky na náš účet a úspěšném spárování odesíláme fakturu - daňový doklad = potvrzení.  

Pozn.: Naši fakturu - daňový doklad, jsme přizpůsobili k účelu proplacení zaměstnavatelem či zdravotními pojišťovnami. Potřebné údaje vedoucí k následnému proplacení, je nutno vyplnit již v objednávce. Pozdější doplnění není možné.

Termín splatnosti členských příspěvků naleznete na proforma faktuře.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na proforma faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v zákonné výši, popř. smluvní pokutou, která je uvedena ve vnitřním řádu z.s.

1.

Platby podmíněné vyplněním objednávky ON - LINE = "členské příspěvky" hradíte za:

 • řádné tréninky
 • zimní soustředění
 • letní soustředění

Podklady k platbám "členské příspěvky":

 • Po odeslání přihlášky, obdržíte do e-mailu potvrzení o jejím přijetí, včetně pokynů k platbě. Nutno dodržet. 
 • Fakturu - daňový doklad Vám posíláme po připsání platby automaticky - není potřeba o ni žádat.

2.

Platby, které nejsou podmíněny vyplněním objednávky ON - LINE = "ostatní platby" hradíte za:

 • členství v CDO (zajistíme a částku přeposíláme CDO)
 • startovné (částku přeposíláme pořadateli soutěže)
 • doprava na soutěž (hradíme dopravci)
 • správní poplatky 

Podklady k platbám "ostatní platby":

 • Výše částky bude vždy uvedena v info článku k dané akci.
 • Termín splatnosti "ostatních plateb" bude vždy uveden v info článku k dané akci. Maximálně však 14 dní ode dne zveřejnění.
 • Variabilní symbol = RČ dítěte.
 • SS = termín konání soutěže (vyplňujete, pokud hradíte startovné či dopravu na soutěž).
 • Zpráva pro příjemce = jméno dítěte.
 • Potvrzení o úhradě "ostatních plateb" není odesíláno automaticky.

Potřebujete potvrzení o úhradě těchto plateb vystavit?

 • Na adresu sekretariat@tco-dance.cz zašlete po jejich úhradě žádost v podobě:
 • PŘEDMĚT: POTVRZENÍ O ÚHRADĚ + JMÉNO ČLENA

Text e-mailové žádosti:

A/ druh platby

B/ datum odeslání platby

C/ výši uhrazené částky v Kč

Odpovědí na tento e-mail Vám bude potvrzení zasláno.

Pozn.: Pokud nebude pole "PŘEDMĚT" vyplněn nebo uveden správně, při filtrování /vyhledání/ požadavku v e-mailové komunikaci nebude žádost systémem vyhledána a tedy nebude zpracována ani vydána.