Ceník

Řádné tréninky

Počet hrazených lekcí

Výše členského příspěvku za pololetí s úhradou v měsíci

 

1. pol.

září

 

říjen

+100

listopad

+200

později

+500

2. pol.

leden

 

  

únor

+100

březen

+200

 

později

+500

1 LEKCE TÝDNĚ 2 000 Kč2 100 Kč2 200 Kč2 500 Kč

2 LEKCE TÝDNĚ

 

2 500 Kč

2 600 Kč

2 700 Kč

3 000 Kč

3 LEKCE TÝDNĚ

3 000 Kč

3 100 Kč

3 200 Kč

3 500 Kč

4 LEKCE TÝDNĚ

4 000 Kč

4 100 Kč

4 200 Kč

4 500 Kč

5 LEKCÍ TÝDNĚ

5 000 Kč

5 100 Kč

5 200 Kč

5 500 Kč

6 LEKCÍ TÝDNĚ 6 000 Kč

6 100 Kč

6 200 Kč6 500 Kč

Sleva na sourozence

Sleva se vztahuje na členské příspěvky. Za jedno dítě uhradíte plnou částku, za druhé dítě 50 % z částky.

Pokud každé dítě navštěvuje jiný počet lekcí týdně, plnou částku uhradíte za dítě, které navštěvuje více lekcí, za to druhé 50 % částky.

Pokud TCO AKTIVITY z.s. navštěvuje více sourozenců, nežli 2, sleva lze uplatnit pouze jednou a vztahuje se na členské příspěvky s nejnižší hodnotou.

Doba trvání 1 lekce = 90 minut.

Mimořádné tréninky

SOLO DUETO MALÁ SKUPINA

SÁL: 100 Kč / hod. Částka platná pouze pro členy TCO AKTIVITY z.s.

TRENÉR TCO DANCE: Určuje si trenér, individuálně, dle dosavadních zkušeností a výsledků. 

Částka se rozpočítává mezi členy dané soutěžní jednotky

VELKÉ FORMACE

SÁL: 200 Kč / hod. Částka platná pouze pro členy TCO AKTIVITY z.s.

TRENÉR TCO DANCE: 100 - 200 Kč / hod. dle zařazení trenéra.

Částka se rozpočítává mezi členy dané soutěžní jednotky

Další informace o platBĚ

ČÚ: 115 - 454 718 0277 / 0100

Variabilní symbol platby: je důležitou identifikační součástí každé platby. Jaký zadám VS?

Při objednávce on - line: variabilní symbol obdržíte v potvrzení objednávky na e-mail. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Při úhradě mimo objednávku on - line: variabilní symbol = rodné číslo dítěte. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Bez uvedení výše uvedených specifikací nebude platba identifikována.

Uschovejte doklad o zaplacení pro případné doložení na vyžádání. V případě, že platíte přes internet, poznačte si datum platby.

Pokud bude nutné doklad o platbě odevzdat, odevzdávejte výhradně kopii dokladu o zaplacení.

14 dní od vystavení proforma faktury. 

Výše členských příspěvků činí +100 Kč za každý započatý měsíc, po termínu splatnosti /viz. ceník/.

Objednávám on-line prostřednictvím www.tco-dance.cz: 

- po odeslání objednávky obdržíte proforma fakturu

- po uhrazení částky obdržíte fakturu - daňový doklad = potvrzení 

Pozn.: objednávka obsahuje možnost uvedení údajů za účelem proplacení faktury od zaměstnavatele. Taktéž je přizpůsobena požadavkům pojišťoven. 

 

Hradím položku, která nebyla možná objednat on - line, prostřednictvím www.tco-dance.cz:

A/ ŽÁDÁTE O POTVRZENÍ O ÚHRADĚ?

Na adresu sekretariat@tco-dance.cz zašlete žádost v podobě:

PŘEDMĚT: POTVRZENÍ O ÚHRADĚ + JMÉNO ČLENA

Pokud nebude pole "PŘEDMĚT" vyplněn nebo uveden správně, při filtrování /vyhledání/ požadavku v e-mailové komunikaci nebude žádost systémem vyhledána a tedy nebude zpracována ani vydána.

TEXT E-MAILU:

A/ druh platby

B/ datum odeslání platby

C/ výši uhrazené částky v Kč

 

B/ ŽÁDÁTE O FAKTURU?

Na adresu sekretariat@tco-dance.cz zašlete žádost v podobě:

PŘEDMĚT: FAKTURA + JMÉNO ČLENA

Pokud nebude pole "PŘEDMĚT" vyplněn nebo uveden správně, při filtrování /vyhledání/ požadavku v e-mailové komunikaci nebude žádost systémem vyhledána a tedy nebude zpracována ani vydána.

TEXT E-MAILU:

A/ účel fa /na co/

B/ fakturační údaje

C/ výši částky k úhradě v Kč